Pro nové zájemce

ROZHODNUTÍ - SEZNAM PŘIJATÝCH OD 1.9.2022

Po uzavření květnových zápisů máme jedno volné místo na dvoudenní docházku čtvrtek+pátek. Případní uchazeči můžete se přihlásit, jste vítáni :-).

Směrnice k zápisu 2022 - zde naleznete souhrnné zákonem vyžadované informace k zápisu vč. kriterií přijetí.

Pokud chcete rovnou přihlásit dítě k ZÁPISU, pak Vás prosíme podat předběžnou ŽÁDOST O PŘJETÍ do lesní MŠ. Jednoduše vyplňte tento formulář:

Předběžná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Po vyplnění přihlášky si z odkazu můžete stáhnout formulář potrvrzení od lékaře, který si prosím vytiskněte a u lékaře nechte potvrdit. Řada dětských lékařů nicméně preferuje svoje formuláře, což je také možnost. Další komunikaci s vámi budeme směřovat na email či tel, který do žádosti uvedete. Na základě Vámi vyplněných údajů se nám pro vás v systému Twigsee vygeneruje žádost k přijetí dítěte do MŠ, kterou pro vás vytiskneme, a která zde bude na vás čekat na den, kdy přijdete osobně k zápisu.

 

POUZE SE BLÍŽE SEZNÁMIT

 Pokud Vás naše lesní školka zaujala, ale ještě nevíte, zda se k nám chcete hlásit, máte možnost se seznámit blíže. Níže uvedený formulář slouží: 

  • k domluvení návštěvy naší lesní MŠ
  • k vyjádření předběžného zájmu Vaše dítě výhledově zapsat do naší lesní MŠ
  • Vámi vyplněný formulář je zároveň záznamem do pořadníku, který je z Vaší strany nezávazný

Zájem o docházku dítěte do lesní školky Stromeček.

Předběžné zájemce pak zveme k jarním zápisům nebo informujeme, pokud by se ve školce uvolnilo místo v průběhu školního roku.

Informace o školném a o kauci splatné při zápisu viz Ceny a podmínky.

 

INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISŮ

Jarní zápisy k předškolnímu vzdělávání se na příští školní rok konají vždy v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. do 16. května (§ 34 odst. 2). V těchto dnech je možnost jak osobního, tak elektronického a dálkového podání žádosti o přijetí.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2022 učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě. 

Osobní podání je možné 6., 10. a 16. května 2022, vždy od 15 do 16:30 hodin, v zázemí LMŠ Stromeček, Zámecká ulice, parcela č. 16/12, Měšice. Osobní návštěvu si zákonný zástupce sjednává předem na tel. 608135237, případně emailem na lesnims.stromecek@seznam.cz. 

K zápisu si přineste:

  • potvrzení lékaře o očkování
  • rodný list dítěte k nahlédnutí
  • svůj občanský průkaz k nahlédnutí

Elektronické a dálkové podání ve dnech 6.-16.května 2022. Přihlášku je v tomto případě možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: s6892nk
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na lesnims.stromecek@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email)
  • poštou doporučeně (podání - poštovní razítko nejpozději 16. května) na adresu: Lesní MŠ Stromeček, Na Výsluní 364, 25064 Měšice.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

O výsledku přijímacího řízení budete informování od 26. května zde na webu a také na veřejně dostupném místě - na nástěnce před plotem v Zámecké ulici u  zázemí školky.

Směrnice k zápisu 2022

Oznámení o výsledku zápisu 

Další informační dokumenty:

Hygienická vyhláška 2017 -  § 9 pro lesní MŠ

Informace o povinném předškolním vzdělávání