Pro nové zájemce

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25

na základě žádostí podaných 2.-16.5.2024.

 


Přesný čas termínu osobní návštěvy si zákonný zástupce sjednává předem emailem na lesnims.stromecek@seznam.cz. 

K zápisu si přineste:

  • ŽÁDOST O PŘJETÍ (můžete si ji stáhnout a donést již vyplněnou anebo papírový formulář vyplnit až u nás na místě)
  • POTVRZENÍ  LÉKAŘE o očkování (můžete si formulář stáhnout nebo si papírový formuář vyzvednout po domluvě v naší LMŠ nebo si lékař tiskne rovnou sám na svůj formulář - vše je možné). Toto je třeba řešit v předstihu, bez toho zápis nemůže proběhnout.
  • rodný list dítěte k nahlédnutí
  • svůj občanský průkaz k nahlédnutí

 

Směrnice k zápisu 2024 - zde naleznete souhrnné zákonem vyžadované informace k zápisu vč. kriterií přijetí.

Elektronické a dálkové podání ve dnech 2.-16.května 2024. Přihlášku je v tomto případě možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: s6892nk
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na lesnims.stromecek@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email)
  • poštou doporučeně (podání - poštovní razítko nejpozději 16. května) na adresu: Lesní MŠ Stromeček, Na Výsluní 364, 25064 Měšice.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Informace o školném a o kauci splatné při zápisu viz Školné a platební podmínky.

O výsledku přijímacího řízení budete informování zde: od 23.5.2024 uvidíte ROZHODNUTÍ - Seznam přijatých dětí  a také na veřejně dostupném místě - na nástěnce před plotem v Zámecké ulici u  zázemí školky.

 

OBECNÉ INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISŮ

Jarní zápisy k předškolnímu vzdělávání se na příští školní rok konají vždy v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. do 16. května (§ 34 odst. 2). V těchto dnech je možnost jak osobního, tak elektronického a dálkového podání žádosti o přijetí.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě. 

 

Další informační dokumenty:

Hygienická vyhláška 2017 -  § 9 pro lesní MŠ

Informace o povinném předškolním vzdělávání

 

Vážení rodiče,

v případě zájmu o naši lesní školku vyplňte prosím formulář, ozveme se vám cca do týdne zpět. Můžete zkusit i v průběhu roku, většinou jsme plní, ale někdy místo máme. Pokud je právě období před jarními zápisy, tak začátkem dubna všem zájemcům posíláme pozvánku na den otevřených dveří a následně můžete přijít na dopoledne na zkoušku. 

Formulář 'zájem o docházku' dítěte do lesní školky Stromeček.

 

  • Vámi vyplněný formulář je z Vaší i z naší strany nezávazný.
  • Tím, že nám svěřujete kontakt na sebe, vyjádřujete osobní zájem a my si tohoto zájmu nesmírně vážíme.

 

Aktuální příspěvky o tom, co s dětmi zažíváme, děláme, naleznete pohledem na Facebooku.  Facebook.