Školné a platební podmínky

Ceny platné od 1.9.2023. Aktualizace stránky 2.4.2024. Školné od září 2024 držíme ve stejné výši.

Platby školného odpovídají četnosti pravidelné docházky. Školné zákonní zástupci nehradí při přerušení provozu LMŠ v době letních prázdnin.

Měsíční školné v LMŠ Stomeček od 1.9. 2023
frekvence dní v týdnu školné
5 dní 7 900 Kč
3 dny 6 300 Kč
2 dny 5 200 Kč

 

Školné hradí zákonní zástupci vždy do 25. dne předcházejícího měsíce na bankovní účet LMŠ s uvedením variabilního symbolu, který zákonným zástupcům LMŠ přidělila.

Při zápisu je třeba uhradit kauci ve výši dvouměsíčního školného, v termínu do 7 dní ode dne zápisu, aby byla přihláška brána jako závazná. V případě nepřijetí dítěte k docházce ze strany LMŠ kauci vracíme do 14 dní od vyrozumění o nepřijetí. Kauce je nevratná, ale je započítána na úhradu školného poslední 2 měsíce před nástupem do školy, případně na poslední 2 měsíce docházky, pokud docházka dítěte je ukončena dříve.

Sleva na 2. a dalšího sourozence je 20%.

 

Dvouměsíční kauce, splatná při zápisu
5 dní 15 800 Kč
3 dny 12 600 Kč
2 dny 10 400 Kč

 

Číslo bankovního účtu u Fio banky: 2400316118/2010

Do poznámky k platbě: ZÁPIS - jméno a příjmení dítěte.

 

Náhrady za nevychozené dny se neposkytují. V současnosti má Lesní MŠ Stromeček kapacitu plně obsazenou. Peníze za nevychozenou docházku vracet nelze, místo je dítěti přihlášením a platbou rezervováno a naše náklady na provoz a platy pedagogických pracovníků jsou fixní.

 

Oběd a odpolední svačiny se platí zvlášť a řídí se aktuálním ceníkem dodavatele. (oběd 60 Kč a svačina 24 Kč). Jídlo odebíráme z Ekolandie, která se dlouhodobě zaměřuje na zdravou výživu a vaří chutné jídlo z čerstvých základních surovin bez umělých dochucovadel. Dopolední svačiny zajišťují poučení rodiče individuálně.

Pro nové zájemce: Zápis do pořadníku do školky a zároveň způsob, jak se přihlásit k návštěvě školky.