Ceny a podmínky

Ceny platné od 1.9.2022. Aktualizace stránky 28.4.2022.

Platby školného odpovídají četnosti pravidelné docházky. Školné zákonní zástupci nehradí při přerušení provozu LMŠ v době letních prázdnin.

Měsíční školné v LMŠ Stomeček od 1.9. 2022
frekvence dní v týdnu školné
5 dní 7 500 Kč
3 dny 6 000 Kč
2 dny 4 800 Kč

 

Školné hradí zákonní zástupci vždy do 25. dne předcházejícího měsíce na bankovní účet LMŠ s uvedením variabilního symbolu, který zákonným zástupcům LMŠ přidělila.

Při zápisu je třeba uhradit kauci ve výši dvouměsíčního školného, v termínu do 7 dní ode dne zápisu, aby byla přihláška brána jako závazná. V případě nepřijetí dítěte k docházce ze strany LMŠ kauci vracíme do 14 dní od vyrozumění o nepřijetí.

Sleva na 2. a dalšího sourozence je 20%.

 

Dvouměsíční kauce, splatná při zápisu
5 dní 15 000 Kč
3 dny 12 000 Kč
2 dny 9 600 Kč

 

Číslo bankovního účtu u Fio banky: 2400316118/2010

Do poznámky k platbě: ZÁPIS - jméno a příjmení dítěte.

 

Náhrady za nevychozené dny se neposkytují. V současnosti má Lesní MŠ Stromeček kapacitu plně obsazenou. Peníze za nevychozenou docházku vracet nelze, místo je dítěti přihlášením a platbou rezervováno a naše náklady na provoz a platy pedagogických pracovníků jsou fixní.

 

Oběd a odpolední svačiny se platí zvlášť a řídí se aktuálním ceníkem dodavatele. (oběd 55 Kč a svačina 20 Kč). Jídlo odebíráme z Ekolandie, která se dlouhodobě zaměřuje na zdravou výživu a vaří chutné jídlo z čerstvých základních surovin bez umělých dochucovadel. Dopolední svačiny zajišťují poučení rodiče individuálně.

Pro nové zájemce: Zápis do pořadníku do školky a zároveň způsob, jak se přihlásit k návštěvě školky.