Pro nové zájemce

Pokud své dítě chcete nechat zapsat do naší lesní MŠ od 1. září 2021, pak prosím vyplňte formulář:

Předběžná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Termín zápisů, v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2):

  • osobní podání je ve středu 12. května 2021, od 8 do 17 hodin.
  • elektronické a dálkové podání ve dnech 2.-11.května 2021.

Pokud se rozhodnete pro osobní podání, dohodněte si prosím přesný čas zápisu na tel. č. 608135237, telefonicky či sms.

Místo pro osobní podání: zázemí LMŠ Stromeček, Zámecká ulice, před vjezdem do areálu zámku Měšice.

Do 16.5. 2021 žádáme o úhradu kauce ve výši dvouměsíčnoího školkého. V případě nepřijetí ze strany LMŠ Stromeček vám bude kauce beze zbytku vrácena. Více informací viz Ceny a podmínky.

 

Při variantě osobního podání vám potřebné formuláře vytiskneme

na základě vámi vyplněné Předběžné žádosti. Vy si s sebou přineste:

 

 

Informace o výsledku přijímacího řízení bude k dispozici od 26. května 2021 zde na webu a také na veřejně dostupném místě - na nástěnce před plotem v Zámecké ulici u  zázemí školky.

 

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Podání žádosti - kromě osobního podání mohou zákonní zástupci využít i další zákonné možnosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (schránka: s6892nk),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na email (lesnims.stromecek@seznam.cz),
  • poštou na adresu sídla (LMŠ Stromeček, Na Výsluní 364, 25064 Měšice),
  • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Vnitřní směrnice LMŠ Stromeček k zápisu na školní rok 2021/22

Směrnice k zápisu 2021

Oznámení o přijetí

Další informační dokumenty:

Hygienická vyhláška 2017 -  § 9 pro lesní MŠ

Informace o povinném předškolním vzdělávání