O nás, o programu pro děti a o pedagogice

Zázemí lesní školky máme u zámku v Měšicích. Najdete nás hned před zámeckou bránou. Kdo preferuje mapu, tak nejlépe najdete na mapy.cz, když  zadáte adresu Zámecká 49/1, Měšice.

Provoz školky je jinde než sídlo spolku, scházíme se v Zámecké ulici (nikoliv Na Výsluní).

 

revize 17.3.2023 ... vše je stále aktuální a platné.

Jsme lesní mateřská škola v Měšicích u Prahy. Původně jsme také byli rodiče malých dětí, kterým zde chyběla lesní školka. A tak jsme v roce 2012 vznikli jako klub pro děti, jejichž rodiče věří, že pobyt v přírodě, za každého počasí, dá jejich dětem ideální start do života. I když jsme se za roky fungování více profesionalizovali a formalizovali, s rodiči dodnes máme otevřené, kamarádské vztahy, někteří by se i rádi vrátili o pár let zpátky, aby taky mohli chodit do naší školky :-)) Vytváříme komunitu. Vychováváme děti ve svobodě, s respektem vůči sobě i svému okolí. Chceme, aby děti rozvíjely své schopnosti komplexně, přirozeně a aby tak maximálně využily svůj potenciál. Víme, že venku v přírodě se tento cíl naplňuje snadněji než v uzavřeném prostředí budovy.

Od září 2017 je naše lesní MŠ v rejstříku MŠMT a splňujeme kriteria předškolního vzdělávání.


Provoz jsme v září 2012 začali jako lesní klub, původně bez zázemí, jen na dopoledne. V září 2013 jsme provoz rozšířili na celý týden, s odpočinkem v pronajatém zázemí. Od prosince 2015 se těšíme z útulného zázemí jurty na dvorku u měšického zámku, propůjčeného obcí. Užíváme si krásného prostředí v přírodních lokalitách Měšic. Naše oblíbená místa v krajině: zámecký lesopark, park před zámkem, cesty do polí, okolí Velkého rybníku směrem na Mratín. Zázemí v Zámecké ulici: máme zde vytápěnou jurtu, krytou terasu a na dvorečku budujeme pro děti, ve spolupráci s rodiči (o brigádách) herní prvky, záhonky a herní zákoutí v přírodním stylu. Špatné počasí je pro nás relativní pojem, důležité je vhodné kvalitní oblečení. Pokud jde o pobyt venku - vždy máme na zřeteli konkrétní kondici dětí i nás průvodců a tak možnost uchýlit se do tepla jurty máme vždy.


 Co u nás dětem nabízíme

Těžiště pedagogického progamu probíhá v VŽDY v přírodě. Pokud jde o programovou část organizovanou průvodci - podobně jako v kamenných MŠ se děti věnují výtvarné činnosti (při využití materiálů nasbíraných v přírodě), učí se pohybové hry, písničky, zúčastňují se společného vyprávění, vytváření krátkých zdramatizovaných kousků. V rámci těchto činností se přirozeně věnujeme hrubé i jemné motorice, grafomotirice, logopedii, budování správných návyků. 

Lesní klub byl založen pro děti členů spolku Klubu Stromeček. Nyní jsme již lesní MŠ, nicméně naše motivace zůstává stále stejná: chceme vychovávat zdravé, šťastné, šikovné a sebe-VĚDOMÉ bytosti se svobodným duchem. Usilujeme vychovat takové jedince, kteří vědí, kdo jsou, co chtějí, jsou vnímaví a soucitní, ale také znají svoji sílu a dokáží ji využít ve prospěch společnosti.

 

 

 

Dětem dopřáváme dostatek svobody venku, s kamarády. Víme, že ačkoliv připravený program je oporou dne, volná hra je pro ně stejně tak, naprosto esenciálně, důležitá. Umožňujeme jim zažít obyčejné věci, které se ale dnes stávají vzácnými: cítit slunce, vánek ale i vítr, déšť a sníh. Děti se postupně otužují - prostým častým pobýváním venku, chůzí. ANO, TY NEJSAMOZŘEJMĚJŠÍ VĚCI JSOU ZÁROVEŇ NEJPOTŘEBNĚJŠÍ. Děti si vytváří imunitu na celý život. Hrají si a tvoří s přírodními materiály a jejich fantazie se tak může plně rozvíjet. Víme, že žádná sebelépe konstruovaná a průmyslově vyrobená hračka jim tento plný rozvoj jejich tvůrčího potenciálu neumožní. Více zdroje např. na webu Vztah k přírodě.

Jako řádní členové Asociace lesních MŠ pracujeme na tom, abychom dostávali úrovně Standardů kvality lesních MŠ.

Náš pedagogický plán logicky navazuje na roční období, tradiční svátky a události v průběhu roku. Jsme si vědomi potřebnosti rituálů pro děti v průběhu každého dne, týdne a roku. Pravidelně se opakující události dětem vytváří čitelný rám a poskytují jim potřebnou oporu v čase. Proto každý den držíme stejné rituály po celý den. Pravidelné jistoty vytvářejí BEZPEČNÝ RÁMEC. Děláme vše pro to, aby děti u nás byly spokojené, veselé a aby se naučily přiměřeně svému věku a individuálním možnostem vše potřebné.

V některých dnech s dětmi podnikáme výlety: do muzeí, knihoven, do ZOO, lanové centrum, zajímavé výstavy. S rodiči sdílíme jejich i naše nápady a ve chvíli, kdy nápad uzraje, na výlet se vypravíme. 

Přístup k dítěti vychází z respektování jeho potřeb, které se vyvíjejí s věkem.  Důležitá je osobnost učitele / průvodce: ten musí především znát a vědomě vnímat sám sebe a svoje emoce, potřeby, aby svoji práci dobře zvládal. Průvodce dává dětem bezpečné hranice, a proto musí být sám vyrovnanou osobností. Chceme vytvářet prostor pro otevřenou komunikaci a napomáhat tak zvnitřnění morálních hodnot, podle kterých se dítě bude chovat i v případě, že není pod dohledem jiné osoby. Jsme si vědomi vývojových potřeb dětí a toho, že osobnost člověka se vytváří převážně do 7 let věku.