Náš tým

Hana Virčíková – ředitelka

Kontakt: Vircikova.hana(zavináč)seznam.cz, Tel: 736 654 951

Kvalifikace: předškolní a mimoškolní pedagogika, praxe: od září 2014 učitelka ve státní mateřské škole. Kvalifikaci si dál rozšiřuji - například: Osobnostní a sociální rozvoj v mateřské škole, Neuro-vývojová stimulace pro předškolní děti, Pedagogická podpora přirozeného rozvoje dětí (Asistent logopeda), Rozvoj grafomotoriky, Zdravotník zotavovacích akcí a pár dalších. V současné době doplňuji manažerská studia pro ředitele MŠ. Na co jsem ale nejvíce pyšná, je osvědčení o absolvování vzdělávacího programu: Instruktor jógy. Jógu praktikuji jak ve svém životě, tak se snažím ji začlenit i do života dětí. Nejen cvičením, ale i myšlenkou. Každý čtvrtek ve státní mateřské škole pro děti připravuji kroužek „Jóga pro děti“. Moje ostatní záliby jsou hra na klavír, kytaru, zpěv, četba, turistika, jízda na koních a hlavně děti 😊. Každý rok v létě jezdím na letní dětské tábory, kde bývám jako vedoucí oddílu, nebo zdravotník.

 

 

Bc. Marie Malachová (dříve Majkusová), dipl. um., učitelka PV - zástupkyně ředitelky

Od září 2014 jsem tři dny v týdnu průvodcem dětí ve Stromečku. Baví mě je poznávat a rozvíjet nepřeberné množství jejich talentů, podporovat jejich zvídavost a navzájem se učíme se respektovat. Od malička jsem měla velmi blízko k dětem a práce s nimi mě naplňovala. Při studiu herectví na konzervatoři jsem hrála ve filmu (např. role Marušky v pohádce O dvanácti měsíčkách), vedla jsem dramatický kroužek a několikrát jsem se vypravila na aupair pobyt do zahraničí. Myšlenka lesních MŠ mě uchvátilazačala jsem se zajímat o alternativní předškolní vzdělávání, v r. 2018 jsem absolvovala na PedF UK učitelství pro MŠ. Nemohla jsem si přát lepší kombinaci studia s praktickými zkušenostmi získanými právě ve Stromečku. Díky mému předchozímu studiu je mo silnou stránkou dramatická a hudební výchova a díky zaměření na Pedf UK je to pak výtvarná výchova. Ve volném čase se stále věnuji herectví (divadlu), jízdě na koni, hře na klavír a zpěvu.

 

Ing. Zuzana Svobodová

 

Ve Stromečku pracuji od září roku 2016, jsem akreditovaná chůva pro děti předškolního věku (MŠMT), a v příštím školním roce dokončím studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Na vysoké škole jsem se původně věnovala ekonomii, evropským teritoriálním studiím a diplomacii. Ve stromečku také koordinuji komunitní aktivity, jsem v kontaktu s rodiči a vedu příměstské tábory. Absolvovala jsem rok akreditovaného studia celostního koučování, a od mých 16 let jsem jezdila pravidelně 6let na prázdniny do Německa, kde jsem pracovala v Kinder-Erholungs Zenter právě s dětmi, vedla jsem česko-německý zážitkový kemp a měla jsem na starosti výtvarnou dílnou a další workshopy. Miluji les, zvířata a přírodu, dobrou kávu a saunování :). 

Práce s dětmi v přírodě mi umožňuje vstoupit do prostoru 'Tady a Teď', do autentičnosti člověka a jedinečnosti každého okamžiku. V komunikaci s dětmi i rodiči jsem otevřená a přímá, vnímám a při své práci zohledňuji, že každý rodinný systém má svůj řád. Podle toho přistupuji individuálně k jednotlivým dětem i celé rodině. Zároveň dětem i rodičům nabízím spolehlivý přístup, pevné hranice, a nejen otevřenou mysl, ale také srdce. 

 

 

 


Matěj Horák - průvodce

V současnosti jsem studentem pedagogické fakulty UK se zaměřením na přírodní vědy. Vystudoval jsem Gymnázium Přírodní škola. Svůj volný čas rád trávím v přírodě na výletech, nebo na rybách. Mým hlavním koníčkem je teraristika. Chovám převážně sklípkany a drobné suchozemské korýše.


Do Stromečku jsem se dostal na jaře 2017 a od té doby zde pracuji na pozici chůvy. Snažím se děti provádět jejich dny ve školce a učit je všímat si dětí a světa kolem nich, který je každý den trošku jiný.


Současně pomáhám s organizací a realizací třídních projektů na ZŠ Albrechtická v Praze ve Kbelích.Studuji učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Ve volném čase jezdím s přáteli na výpravy do přírody a věnuji se chovatelství drobné havěti :-).

 


Petra Kopřivová - průvodce

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.“ (Antoine de Saint – Exupéry)

Nechávám se dětmi a jejich přímým projevem vést a učím se s nimi jak je „vést“. Mým zájmem je vytvářet pro děti/s dětmi prostředí, ve kterém je nám spolu dobře. Snažím se vnímat každé dítě zvlášť, a zároveň také dynamiku celé skupiny. Dávat prostor, jakož i nastavovat zdravé hranice. Plout s dětmi po proudu Přítomného okamžiku. Právě ten a pojmy jako: Příroda, Prostor, Komunita, Radost, Smích (i Pláč), Hra, Zpěv, Tanec (i zdravý Souboj), Sdílení, Rituály, Spolupráce – pro mne znamenají Průvodcovství dětí v Lesní MŠ.

Jsem matkou 8mi letého Emila, malého člověka, mého velkého učitele. Vystudovala jsem SŠ ekonomickou, nedostudovala Psychoterapii. Pracovala jsem v ekonomické sféře (logistika) a sociální sféře (integrace mentálně postižených). Jsem akreditovaná Chůva pro děti předškolního věku (MŠMT), s kurzem První pomoci. Pracuji také jako terapeut systemických konstelací. Věnuji se józe - jsem akreditovaná cvičitelka.

 

Ing. Veronika Lorencová - průvodce

Jsem máma tříleté Laury, která mi je velkým životním učitelem a inspirací. Manželkou podporujícího muže a paničkou tří psů, dvou koček a želvy. Mou novou rolí je od března 2019 být průvodcem dětí ve Stromečku. Pedagogické práci s dětmi se chci věnovat i v budoucnu, proto se chystám od září zahájit studium pedagogiky předškolního vzdělávání. Moje dosavadní studium a práce: na vysoké škole jsem se zabývala mezinárodními ekonomickými vztahy a pak jsem pracovala mnoho let ve stavebnictví (inženýrská činnost). Během mateřské jsem změnila pořadí hodnot: začala jsem se věnovat komunitnímu hlídání a příměstským táborům, práci s dětmi. V nejbližší době se chystám složit zkoušku Chůva pro děti předškolního věku (MŠMT).

Láska ke zvířatům a přírodě mě přivedla k životnímu stylu snažícímu se o nízkou ekologickou stopu, netoxickou zátěž, permakulturu a empatický a respektující přístup ke všemu a všem.

S dětmi trávím ráda čas pro jejich nespoutané myšlení a reakce. Pro jejich potřebu cítit, vnímat, zkoušet a radovat se. Ráda pro ně vytvářím bezpečný prostor plný respektu, lásky, přijetí, porozumění, důvěry, ale i jasných hranic a pravidelného rytmu činností a rituálů, které nám všem dávají smysl a jistotu. Prostor, kde každý může být sám sebou a při vytváření vztahů poznává své hranice i svět kolem sebe. Provádění dětí a trávení času s nimi v přírodě, to vše je pro mě práce snů.   


Ing. Jaroslava Pěničková – zakladatelka, statutární zástupce spolku

Kontakt: Jaroslavapenicka (zavináč)seznam.cz  Tel. 608 135 237

Se Stromečkem jsem od jeho úplného začátku v r. 2012. Přímé práci s dětmi jsem se věnovala v prvních letech po založení lesní školky, kdy byly moje děti malé. V současnosti se přímé pedagogické činnosti v lesní MŠ již nevěnuji, ale dává mi obrovský smysl dávat energii do činnosti, která dětem zajistí, že mohou čas dětství trávit venku v úzkém sepětí s přírodou. Dětem jsem byla spíše průvodcem než učitelkou, umím jim věnovat svoji pozornost a být s nimi v přítomném okamžiku. Zároveň jsem si vědoma své dospělé role: Určuji hranice tak, aby v bezpečném rámci děti mohly přirozeně plynout v přítomnosti a hrách. V tichu přírody děti zažívají sebe, učí se znát své možnosti, na přiměřených překážkách rozvíjejí svoje schopnosti. Vzdělání: Po absolvování studia na VŠE jsem cestovala jako dobrovolník po světě - tato škola života mi dala mnohem víc než dlouhé roky strávené ve školní lavici. Jsem absolventkou kurzu Respektovat a být respektován, vzdělávám se nadále na manažerských seminářích Asociace lesních MŠ. Pedagogická kvalifikace: distanční studium - učitelství pro 2. a 3. stupeň na PedF UK, absolvováno v r. 2012.

Motivací pro založení Klubu Stromeček mi byly vlastní děti: Jsem maminkou čtyř dětí a 3 z nich lesní školku Stromeček vychodily :-). Mám radost když vidím, jak jsou u nás děti šťastné, rodiče spokojeni. Jsem vděčná všem pedagogům - průvodcům a dalším lidem, se kterými Stromeček spolu-vytváříme: jsou skvělí a tato lesní školka - to je naše společné dílo.


 

 

Ing. Irena Šulcová – správa spolku, podpora při žádostech o granty a dotace, spoluzakladatelka

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou a poté pracovala v projektovém řízení dotací. Rodičovskou dovolenou si ale chci více užívat s dětmi a pohybem. Mám 2 dcery. Nyní si zpestřuji rodičovskou dovolenou vedením lekcí Strolleringu - cvičení maminek s kočárky a sportovními kurzy pro předškoláky včetně pobytových akcí a činností v klubu Stromeček. Mezi hlavní hobby patří dcerky, sport a příroda. Životní heslo: Žít život naplno, na pohodu, aktivně a zajímavě. A do toho příroda samozřejmě patří!!

Absolvované kurzy: Fitness instructor, První pomoc KIDs, FISAF Core, FISAF Instruktor pohybových aktivit dětí a mládeže, Personální trénink v těhotenství a po porodu.


 


Poděkování: Od roku 2012 se Stromečkem spolupracovaly paní učitelky: Klára Pokorná, Bára Konopásková a Klára Zemanová. Patří jim velký dík za obětavou práci v náročných začátcích lesní školky. Moc rádi vzpomínáme také na lektorku Aničku Štefíkovou a Janičku Kovandovou, úžasně dobře a přitom dobrovolnicky u nás pracovala Petra Kubíková. U dětí byl velmi oblíbený parťák - průvodce Dušan Sládečka.