Jak nám můžete pomoci

Děkujeme obci Měšice za propůjčený pozemek u zámku, kde od prosince 2015 stojí naše zázemí - jurta.

Děkujeme Státnímu fondu živostního prostředí, z jehož fondu OPŽP bylo pořízeno zázemí Klubu Stromeček: jurta, přístřešek a příslušenství.

Děkujeme Zahradnickým službám Měšice -  Martinovi Smažilovi za poskytnuté špalky kolem ohně a obzvláště za jeden krásný obří kmen, který mají děti na lezení. 'Jede' to na něm v létě v zimě :) Děkujeme za opakovanou dodávku dřeva na topení zdarma.

Děkujeme firmě Ajis za finanční dary, opakovaně poskytované.

Děkujeme Nadaci Vodafone za příspěvek na nákup pomůcek a materiálu pro hru a tvorbu dětí v roce 2015.

Děkujeme všem rodičům, kteří nezištně a dlouhodobě pomáhají - ať doneseným materiálem či prací na pozemku, kde vzniká naše nové zázemí. Video z brigády zde.

Pokud se vám video líbilo a chtěli byste se k nám na další brigádě přidat - nemusíte být ani členy, třeba jsme jen sousedé a zatím se neznáme - velmi rádi vás na dvorku uvítáme :-) Stačí napsat či zatelefonovat a prozradíme vám termín příští brigády a zda budou vaše ruce potřeba. Info@klubstromecek.cz

Díky bezplatné práci členů spolku, rodičů, máme na dvorečku spoustu věcí - chodníček, nástěnku, dláždění u vody, vrbovou chýšku, venkovní myčáky na mytí rukou, plůtky, zasazení keře, upravené záhonky, kmeny na lezení a další úpravy. Také moc děkujeme za bezplatně poskytnuté předměty vybavení. Je to velká pomoc a vše zde velmi dobře slouží dětem a průvodcům při práci. VELIKÝ DÍK!